Từ khoá: "truyền thống"

Đẹp và Cuộc sống Đi tìm nguồn gốc trang trí hổ phù trong mỹ thuật truyền thống

Hổ phù là hình tượng trang trí rất phổ biến trong mỹ thuật Việt Nam. Dễ thấy nhất là trang...

  • GIANG NAM

GIANG NAM

Mỹ thuật ứng dụng Làng ngói âm dương bền bỉ giữ nghề truyền thống

Nghề làm ngói âm dương ở xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn có từ hơn 100 năm về...

  • NGỌC LIÊN

NGỌC LIÊN